Ledarskapsfilosofi

Grunden i vår ledarskapsfilosofi är uppdelad i två delar: hårda och mjuka värden. Den hårda delen styrs av gemensamma mål, riktlinjer, vision, ansvar, struktur med mera. De mjuka värdena styrs av individernas förståelse, kunskap, kompetens och mående i organisationen.

Om det inte finns några tydliga mål att stäva mot får man en villrådig organisation som spretar. Alla med olika målbild. Finns det inga tydliga riktlinjer för hur man ska nå målet uppstår samma fenomen. Finns det heller ingen ansvarsfördelning faller saker mellan stolarna, med risk att uppdrag inte blir utförda. Finns det ingen tydlig struktur i organisationen är risken för att fel beslut fattas på fel nivå.

Förutsättning för att arbeta mot samma mål
I en organisation ska man förstå innebörden av sitt uppdrag och det ska vara tydligt vilket ansvarsområde varje enskild medarbetare har. Riktlinjer och ramar. Man ska även veta vad övriga medarbetare har för funktion i organisationen. Arbetsbeskrivningar och ansvarsområden.
Som ledare måste man vara tydlig och saklig. Annars riskerar man att skapa förutsättningar för egna tolkningar. Det kan i sin tur leda till konflikter.

Hårda värden
Det finns många faktorer som påverkar förutsättningarna att leda. Där är de hårda delarna en stor grund för att lyckas. Alla hårda delar är den ”affärsplan, mål, vision” som företagsledningen kommit fram till och som i liten utsträckning kan påverkas.

Mjuka värden
Mjuka värden består bland annat av respekt, delaktighet, ansvar, kompetens, kunskap, mod och gemenskap. Alla ska känna sig delaktiga och se sin roll som viktig. En vi-känsla. Det finns ett ”vi” i varje koncern, företag, den egna enheten, laget och individen.

Se varje individs potential och skapa förutsättningar för den att utvecklas. AOPTIO kan kartlägga kompetens och se möjligheter. Få rätt person på rätt plats, det vill säga att varje medarbetare tar sitt uppdrag på allvar och tar ansvar för sin del.

Skicka meddelande

Namn*
Telefonnummer
Epostadress*

* Obligatoriska fält


Meddelande*

* Obligatoriska fält


Skickar formulär...

Tackar!

Nu är det skickat. Vi återkommer så fort som möjligt!

Samarbetspartners

Alecta
Newsec
Fasticon
Köpings kommun
Kungsleden
Mälarstaden