Individer och organisationer

Behöver du hjälp med att bygga upp din organisation eller söker du efter en erfaren ledare eller chef. Vi arbetar med ett helhetstänk där mjuka värden ingår i coachning för att bygga upp en varaktig teamkänsla.

”Hur får vi just denna organisation att fungera?” Det finns ofta stor outnyttjad potential hos medarbetarna. Låt oss hjälpa dig att hitta dessa värden och utveckla dem.
Tillsammans möter vi era utmaningar, tänker långsiktigt och arbetar med ett helhetsperspektiv i processen, allt utifrån företagets inriktning och vardag som exempelvis samarbete och konflikt-lösningar.

Vi tar reda på vad som krävs för att medarbetare ska må bra och vara nöjda. Vi har ett brett nätverk att tillgå om vi saknar kompetens, då vägleder vi dig vidare.

Konflikter
Höga sjuktal, låga siffror på NMI (nöjd medarbetar index) och stor personalomsättning kan vara signaler på konflikter och motsättningar som finns på arbetsplatsen.

För att kunna komma tillrätta med detta måste man identifiera och analysera var det brister. Problemen kan vara av organisatorisk karaktär, ledarskaps utövning eller ligga på individnivå. Vi hjälper och coachar er att reda ut vad som måste göras för att effektivisera verksamheten.

Samarbete
I samarbetet kan viss frustation, irritation och meningsmotsättning vara bra för att föra utvecklingen framåt om det baseras på hur arbetet ska genomföras.

Samarbete ska inte vara ett hinder för att vi är olika som människor, med olika behov och färdigheter.

Bra samarbete bygger på modeller som kan innefatta och tydliggöra

• ledarskap
• mål och åtaganden
• information
• ansvar och befogenheter
• roller och kompetens

Läs mer om ledarskapsfilosofi här.

Coachning?
Coachning kan tillämpas både enskilt och i grupper, och finns i olika former. Allt ifrån chefsgrupper till områden som stress, ledarskap och livscoachning. Inom ledarskapsutveckling fungerar vi som ett bollplank, stöd, rådgivare, coacher och mentorer.

”Coachning handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre”.

Coachen är en professionell samtalspartner som med särskild teknik och särskilda metoder stöttar dig att nå konkreta mål. Det är individen/gruppen själv som gör jobbet och coachen stöttar i processen.

Coachen ställer frågor som får dig att reflektera och tänka i nya banor och bryta mönster och hinder. I viss coachning, särskilt inom karriärscoachning, ges konstruktiv kritik för att nå mål och någon typ av handling.

Mål och förändring
För att utveckla affärerna, förverkliga mål och vision, samt implementera förändringar jobbar vi med människorna i organisationen för att frigöra deras fulla potential. Förändringsprocesser som ger resultat bygger på tydlig och konkret koppling mellan ett företags inriktning och medarbetarens vardag. Kort kan man säga att det handlar om insatser som förbättrar förmågan att lösa sin uppgift eller nå sina mål oavsett om det är på individ-, företags- eller organisationsnivå. Man skapar beredskap för att möta utmaningar och förändringar och lär sig hur man hanterar hinder både i nutid och framtid. Några faktorer som då är centrala:

• Att se helheten
Hur olika system hänger ihop och påverkar varandra.

• Att göra en risk och sårbarhetsanalys
Det vill säga att ställa frågor som: Vad händer, vad kostar det och är det värt det?

• Att ha en klar målbild
Målbilden ska vara tydlig och presentera vad som ska åstadkommas och när det ska vara klart.

• Att jobba med beteendeförändring och lärande
Detta tar tid och måste tillåtas vara långsiktigt.

Skicka meddelande

Namn*
Telefonnummer
Epostadress*

* Obligatoriska fält


Meddelande*

* Obligatoriska fält


Skickar formulär...

Tackar!

Nu är det skickat. Vi återkommer så fort som möjligt!

Samarbetspartners

Alecta
Newsec
Fasticon
Köpings kommun
Kungsleden
Mälarstaden