Fastigheter

AOPTIO har lång erfarenhet av olika roller inom fastighetsbranschen och delar som fastighets-, områdes- och stadsutveckling. Vi hjälper dig vid förvaltningsuppdrag, uppstart av nya verksamheter, förstudier, förvärv eller avyttring av fastigheter. Vi projektleder och samordnar vid lokalanpassningar samt ombyggnationer för samhällsfastigheter, retail, bostäder och industrifastigheter.

En del i arbetet är systematiskt säkerhetsarbete, brandskyddsarbete och arbetsmiljöarbete i form av:

  • projektledning
  • kartläggning och analyser
  • strukturering och upprättning av dokumentation för det systematiska arbetet
  • rutiner och instruktioner
  • uppläggning av mallar och blanketter som behövs och förenklar underhållet
  • uppläggning av handlingsplaner/åtgärdsplaner på olika områden
  • arbete med avvikelsehantering och ständiga förbättringar
  • uppföljning och utvärdering.

Skicka meddelande

Namn*
Telefonnummer
Epostadress*

* Obligatoriska fält


Meddelande*

* Obligatoriska fält


Skickar formulär...

Tackar!

Nu är det skickat. Vi återkommer så fort som möjligt!

Samarbetspartners

Alecta
Newsec
Fasticon
Köpings kommun
Kungsleden
Mälarstaden